Red levens…

In Nederland worden elke week honderden mensen getroffen door een hartstilstand. Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn om te helpen. Het is dus cruciaal dat getuigen en familieleden zelf direct beginnen met reanimeren en defibrileren.

Maar lang niet iedereen weet hoe dat moet!

Als er op de middelbare school reanimatielessen worden gegeven kan iedere burger op termijn reanimeren en levensreddende handelingen verrichten. Met Keep the Heartbeat Going vragen wij aandacht voor het leren reanimeren en de introductie van structurele reanimatielessen op alle middelbare scholen in Nederland.

Delen =

BRENG HET ONDER DE AANDACHT

Als er bij een hartstilstand direct begonnen wordt met reanimatie door de mensen die in de buurt zijn stijgt de overlevingskans aanzienlijk. En dat is natuurlijk voor iedereen van levensbelang!
Dit is dan ook de reden dat wij ons inzetten om reanimatietraining als verplicht vak op alle middelbare scholen in te stellen. Dan weet op termijn iedereen in Nederland hoe je moet reanimeren.

Leer reanimeren

VOLG EEN REANIMATIE CURSUS

Wil je leren reanimeren? Inschrijven voor een cursus kan direct door hier te klikken.

Taskforce QRS Maastricht geeft niet alleen reanimatielessen aan middelbare scholieren. Inschrijven als individu of als groep (vanaf 5 personen) is ook mogelijk! Deze training vindt plaats op de Universiteit Maastricht.

Tijdens een BLS-opleiding leert u volgens de NRR/ERC-richtlijnen om:

 • Effectief om hulp te vragen
 • Het bewustzijn en de ademhaling te controleren/beoordelen
 • Borstcompressies en beademingen te geven
 • Een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken

Geïnteresseerd? Klik dan op deze link om u in te schrijven.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Taskforce QRS Maastricht.

Reanimatieonderwijs op school

Stichting Keep The Heartbeat Going steunt de werkzaamheden van Taskforce QRS Maastricht. Deze omvatten het aanleren van de reanimatie vaardigheden aan middelbare scholieren.

Middelbare scholieren krijgen jaarlijks een reanimatietraining aangeboden door Taskforce QRS Maastricht. In deze reanimatietraining, die twee gymlessen duurt van elk 50 minuten, wordt volgens de eigen lesmethode van Taskforce QRS Maastricht, genaamd M-QRS, de stappen van een reanimatie uitgelegd. M-QRS staat voor Maastricht Quantity orientated Resuscitation Session protocol en is gebaseerd op de ‘four-step approach’ van de European Resuscitation Council (ERC). Daarnaast voldoet het aan de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)-richtlijnen. Bij het M-QRS protocol ligt de nadruk op het zo efficiënt mogelijk aanleren van de stappen van een reanimatie. De hoge efficiëntie wordt bereikt door een lange ‘hands on’ tijd, waarbij elke scholier op een eigen reanimatiepop kan oefenen tijdens het drillen. Het drillen houdt in dat alle leerlingen alle stappen tegelijk uitvoeren en dit zo meermaals oefenen. Herhaling is immers essentieel bij het onder de knie krijgen van de stappen van een reanimatie.

Bij een reanimatie les volgens het M-QRS protocol leren de scholieren hoe ze de volgende handelingen moeten uitvoeren:

 • Het adequaat om hulp vragen
 • Het bewustzijn en de ademhaling controleren en beoordelen
 • Het uitvoeren van de borstcompressies en de beademingen
 • Het gebruiken van een automatische externe defibrillator (AED)

Vanaf het tweede jaar wordt het uitvoeren van de stabiele zijligging aangeleerd en vanaf het derde jaar wordt het handelen bij een verstikking of verslikking toegevoegd. Daarnaast wordt besproken hoe scholieren moeten handelen als ze een niet-reanimeren penning tegenkomen, als het om een reanimatie van een kind gaat en leren ze waar iemand terecht kan voor steun na een reanimatie.

Elk jaar vindt er een herhaaltraining plaats om de reanimatievaardigheden op peil te houden.

Naast de reanimatietrainingen is Taskforce QRS Maastricht sinds 2017 bezig met het opzetten van een pilot in samenwerking met overkoepelende scholenorganisaties. Het doel van deze pilot is het verankeren van reanimatieonderwijs binnen het lesprogramma van middelbare scholieren. De onderdelen die tot de pilot behoren zijn:

 • Een vakoverstijgende les
 • Het opleiding van leraren tot reanimatie-instructeurs
 • Het aanschaffen van reanimatiematerialen

De school is hierbij zelf de organisator en mag daarmee ook zelf een invulling geven aan de pilot. Naast het aanleren van de stappen van een reanimatie zullen de middelbare scholieren ook een vakoverstijgende les volgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan een circulatiestilstand d.m.v. een practicum over het hart bij biologie of een les bij maatschappijleer. Het opleiden van leraren tot reanimatie-instructeurs leidt tot het incorporeren van het reanimatieonderwijs binnen het lesprogramma en het verminderen van externe instructeurs die nodig zijn ter ondersteuning. De school levert een eigen bijdrage per leerling waardoor het reanimatieprogramma minder afhankelijk is van externe financiering en het hierdoor een vast onderdeel in onderwijsprogramma is. De eigen bijdrage mag zelf worden ingevuld door de school, dit kan d.m.v. een geldbedrag, het opleiden van leraren tot reanimatie-instructeurs of door het aanschaffen van reanimatiematerialen.

Door middel van deze pilot tracht Taskforce QRS Maastricht het reanimatieonderwijs te verankeren in het curriculum van middelbare scholieren.